Een partnerschap met impact!

"Tijdens onze samenwerking realiseren we ons ook dat een gedeelde visie en waarden cruciaal zijn voor succes. Het project Eben Haezer illustreert dit perfect door zijn sterke nadruk op respect voor historie en het creëren van een gemeenschappelijk draagvlak. Deze focus helpt ons niet alleen de oppervlakkige aspecten van het project aan te pakken, maar ook een diepgaande impact te creëren binnen de gemeenschap.”

Foto Johan Huibers

Toen de samenwerking tussen Tomorrow en Huibers van Weelden tot stand kwam, was het voor ons van belang dat we zouden samenwerken met een partner die een algemene toekomstvisie deelde op gebied van gebiedsontwikkeling. De samenwerkingspartner moet open staan voor samenwerking, waarbij delen van kennis en ervaring en het transparant daarin opereren centraal staan. Het delen van deze waarden is namelijk essentieel om gezamenlijk tot succesvolle resultaten te komen. Dat zien wij terug bij Ingenious.

Een goed voorbeeld van positieve resultaten van deze samenwerking is onder andere Eben Haëzer. Bij de restauratie van het historische kerkje aan de Zandstraat in Veenendaal speelde niet alleen het enthousiasme voor het project en respect voor de historie een rol, maar ook het gezamenlijk draagvlak creëren binnen de samenleving. Het succes lag in het vermogen om verder te kijken dan de veelal bestaande beelden en een gezamenlijke strategie te hanteren, wat essentieel was voor het succes van het project.

Op basis van de samenwerkingen zou ik de bedrijfscultuur omschrijven als kenmerkend door: snelle besluitvorming en een goed imago, zowel binnen als buiten de overheid. De samenwerking werd vaak op een persoonlijke en directe manier ervaren, wat bijdroeg aan de effectiviteit ervan.

Een onderscheidende eigenschap van Tomorrow is hun focus op erfgoedstatus en het respectvol omgaan met historische gebouwen. Dit uitte zich niet alleen in nieuwbouw, maar vooral ook in het transformatieproces met projecten waarbij nieuw leven werd ingeblazen in oude gebouwen.

We zouden Tomorrow zeker aanbevelen aan andere bedrijven. Hun vermogen om snel tot besluitvorming te komen en hun oog voor mogelijkheden binnen projecten zijn indrukwekkend. Bovendien waarderen we de mate van respect en transparantie binnen onze samenwerking, wat zeker heeft bijgedragen aan het succes van onze gezamenlijke projecten.

Laatste nieuws

Met trots en voldoening kondigen we bij Ingenious de succesvolle verhuur van het Sola Fide project in Veenendaal aan.
Graag houden we je op de hoogte door deze sneakpreview van een spannende ontwikkeling waar we momenteel samen met de Stichting Vrienden van de Gedachteniskerk en partners waaronder Coco van Weelden van Huibers van Weelden Architecten en Studio Daphne Jansen aan werken!
De details blijven voor nu nog even geheim, maar we willen je alvast een tipje van de sluier lichten want Tomorrow heeft een deel van deze bijzondere locatie verworven.