Visie

 

VISIE & MISSIE

Tomorrow wil de samenleving wat nalaten door te investeren in het herstellen, behouden en beheren van monumenten, agricultuur, openbare kunstobjecten en natuur. De rode draad door de projecten en initiatieven van Tomorrow is “educatie” en “bewustwording”.

 

 

Hoe doen we het


Wij zetten onze kennis en ervaring, op het gebied van ruimtelijke ordening gecombineerd met daadkrachtig ondernemerschap, in om op een daadkrachtig wijze de doelstellingen van Tomorrow tot uitvoering te brengen.

Wat we doen


Vanuit de overtuiging dat cultuur en erfgoed belangrijk is voor de samenleving en voor “morgen” zetten wij ons in voor het behoud, herstel en de exploitatie van monumenten, agricultuur, openbare kunstwerken en natuur.

 

 

 

 

Icon1

 

GEBOUWEN, KUNST
& LANDSCHAP

 

icon2

 

HERSTELLEN, BEHOUDEN, INVESTEREN & BEHEREN

 

icon3

 

MET HET OOG OP ‘MORGEN’