TOMORROW

Molen De vriendschap

Veenendaal

 

Omschrijving: Korenmolen De Vriendschap
Bouwjaar: 1872 en in 1995 volledig gerenoveerd
Bijzonderheden: Rijksmonument
 

 

 

In 2019 kocht Tomorrow Molen De Vriendschap van de gemeente Veenendaal, omdat het financieel niet haalbaar was om de molen te onderhouden en in stand te houden. Molen De Vriendschap werd in 1872 gebouwd met naar alle waarschijnlijkheid de restanten van een afgebroken papiermolen uit de Zaanstreek. De onderbouw werd tot 1898 ook als woonhuis gebruikt door de molenaarsfamilie. In 1952 werd er gestopt met het op windkracht malen. Ook vrij snel daarna werd het complete maalwerk verwijderd voor meer opslagruimte en mengketels. In de loop van de jaren zestig kwamen er zes silo’s naast de molen te staan en daardoor kwam de molen dusdanig in het nauw dat in 1967 zelfs de wieken, de bovenas, de staart en de stelling werden verwijderd. Een uitbreiding in 1976 met meerdere silo’s, brokkenpersen, mengketels, enzovoort volgde. Begin jaren negentig is verdere uitbreiding niet meer verantwoord en de veevoermaalderij werd stopgezet. Vrij snel hierna volgde de ontmanteling van de moderne maalderij en werd gestart met de restauratie van de molenromp. Op 19 december 1995 werd de compleet gerestaureerde molen officieel geopend door Z.K.H. Prins Claus.

De molen is in beheer gegeven aan de stichting Korenmolen De Vriendschap. Op dit moment wordt hard gewerkt, door een groot aantal vrijwilligers, om van de molen een maatschappelijk en educatief platform te maken. Er is al een kinderdagverblijf gevestigd, een molenwinkel voor de verkoop van o.a. eigen gemalen meel en het oude pakhuis is omgebouwd tot multifunctionele bijeenkomstruimte.

Klik hier voor meer informatie!