TOMORROW

Turfweide

Veenendaal

 

Omschrijving: Openbaar toegankelijk natuurgebied
Bouwjaar: 2022
Bijzonderheden: Landschapsmonument

 

 

 

In 2019 werd tijdens het Gilbertjaar, waarin alles in het teken stond van de ontstaansgeschiedenis van Veenendaal, een prijsvraag uitgeschreven om een landschapsmonument te realiseren. Met een schot in de roos won Buro Omgeving met het Turfweide ontwerp de prijsvraag, wat het begin was van dit bijzondere project. Al snel werd door een aantal betrokkenen de stichting Turfweide opricht en is doormiddel van buurtparticipatie het definitief ontwerp tot stand gekomen. Samen met een subsidie van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma LEADER en de Provincie Utrecht, heeft Tomorrow de realisatie van dit landschapsmonument mogelijk gemaakt. Thans wordt er nog gewerkt aan het vormgeven van een educatief uitkijkpunt in het natuurgebied wat bij moet dragen aan het doorvertellen van de geschiedenis van Veenendaal.

Trotse winnaar LEADER-periodeprijs 2016-2022.

Klik hier voor meer informatie!